โรงเรียนกศน.ตำบล บางแก้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบล บางแก้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางแก้ว
เขต/อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ momo_212111@hotmail.com