โรงเรียนกศน.ตำบลศาลาแดง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลศาลาแดง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ศาลาแดง
เขต/อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ oil_ksnat@hotmail.com
เว็บไซต์ -