โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแห

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านแห
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านแห
เขต/อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ arm_adu@hotmail.com
เว็บไซต์ -