โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านอิฐ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านอิฐ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านอิฐ
เขต/อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -