โรงเรียนกศน.ตำบลโพสะ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพสะ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพสะ
เขต/อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ ink_zx@hotmail.com
เว็บไซต์ -