โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านรี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านรี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านรี
เขต/อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ sarineejub@gmail.com
เว็บไซต์ -