โรงเรียนกศน.ตำบลคลองวัว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคลองวัว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คลองวัว
เขต/อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ jeabsee_u@hotmail.com
เว็บไซต์ -