โรงเรียนกศน.ตำบลไชยภูมิ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลไชยภูมิ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ไชยภูมิ
เขต/อำเภอ ไชโย
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -