โรงเรียนกศน.ตำบลชัยฤทธิ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลชัยฤทธิ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ชัยฤทธิ์
เขต/อำเภอ ไชโย
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 203chaiyarit@gmail.com
เว็บไซต์ -