โรงเรียนกศน.ตำบลหลักฟ้า

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหลักฟ้า
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หลักฟ้า
เขต/อำเภอ ไชโย
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ taltima_pp@hotmail.com
เว็บไซต์ -