โรงเรียนกศน.ตำบลบางปลากด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางปลากด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางปลากด
เขต/อำเภอ ป่าโมก
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 302bangplakot@gmail.com
เว็บไซต์ -