โรงเรียนกศน.ตำบลป่าโมก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลป่าโมก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ป่าโมก
เขต/อำเภอ ป่าโมก
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 304pamok@gmail.com
เว็บไซต์ -