โรงเรียนกศน.ตำบลโรงช้าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโรงช้าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โรงช้าง
เขต/อำเภอ ป่าโมก
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ rongchangpamok@gmail.com
เว็บไซต์ -