โรงเรียนกศน.ตำบลบางเสด็จ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางเสด็จ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางเสด็จ
เขต/อำเภอ ป่าโมก
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 303bangsadet@gmail.com
เว็บไซต์ -