โรงเรียนกศน.ตำบลนรสิงห์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนรสิงห์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นรสิงห์
เขต/อำเภอ ป่าโมก
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 301norasing@gmail.com
เว็บไซต์ -