โรงเรียนกศน.ตำบลเอกราช

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเอกราช
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เอกราช
เขต/อำเภอ ป่าโมก
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 308ekkarat@gmail.com
เว็บไซต์ -