โรงเรียนกศน.ตำบลโผงเผง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโผงเผง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โผงเผง
เขต/อำเภอ ป่าโมก
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 305phongpheng@gmail.com
เว็บไซต์ -