โรงเรียนกศน.ตำบลอินทประมูล

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลอินทประมูล
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล อินทประมูล
เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ khanjana@angthong.nfe.go.th
เว็บไซต์ -