โรงเรียนกศน.ตำบลบางพลับ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางพลับ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางพลับ
เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 405bangphlap@gmail.com
เว็บไซต์ -