โรงเรียนกศน.ตำบลบางระกำ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางระกำ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางระกำ
เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 406bangrakam@gamil.com
เว็บไซต์ -