โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์รังนก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพธิ์รังนก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพธิ์รังนก
เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 401phorangnok@gmail.com
เว็บไซต์ -