โรงเรียนกศน.ตำบลองครักษ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลองครักษ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล องครักษ์
เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 409ongkharak@gmail.com
เว็บไซต์ -