โรงเรียนกศน.ตำบลโคกพุทรา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกพุทรา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกพุทรา
เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 415khokphutsa@gmail.com
เว็บไซต์ -