โรงเรียนกศน.ตำบลยางช้าย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลยางช้าย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ยางช้าย
เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 412yangchai@gmail.com
เว็บไซต์ -