โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อแร่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ่อแร่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ่อแร่
เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 408borae@gamil.com
เว็บไซต์ -