โรงเรียนกศน.ตำบลทางพระ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทางพระ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทางพระ
เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 410thangphra@gmail.com
เว็บไซต์ -