โรงเรียนกศน.ตำบลบางเจ้าฉ่า

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางเจ้าฉ่า
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางเจ้าฉ่า
เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 407bangchaocha@gmail.com
เว็บไซต์ -