โรงเรียนกศน.ตำบลคำหยาด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคำหยาด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คำหยาด
เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 412khamyat@gmail.com
เว็บไซต์ -