โรงเรียนกศน.ตำบลแสวงหา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแสวงหา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แสวงหา
เขต/อำเภอ แสวงหา
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 701sawaengha@gmail.com
เว็บไซต์ -