โรงเรียนกศน.ตำบลศรีพราน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลศรีพราน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ศรีพราน
เขต/อำเภอ แสวงหา
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ aae6490@gmail.com
เว็บไซต์ -