โรงเรียนกศน.ตำบลศาลเจ้าโรงทอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลศาลเจ้าโรงทอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ศาลเจ้าโรงทอง
เขต/อำเภอ วิเศษชัยชาญ
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 502sanchaorongtkowg@gmail.com
เว็บไซต์ -