โรงเรียนกศน.ตำบลไผ่ดำพัฒนา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลไผ่ดำพัฒนา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ไผ่ดำพัฒนา
เขต/อำเภอ วิเศษชัยชาญ
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 503PhaiDomPhatthana
เว็บไซต์ -