โรงเรียนกศน.ตำบลท่าช้าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าช้าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าช้าง
เขต/อำเภอ วิเศษชัยชาญ
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 505thachang@gmail.com
เว็บไซต์ -