โรงเรียนกศน.ตำบลม่วงเตี้ย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลม่วงเตี้ย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ม่วงเตี้ย
เขต/อำเภอ วิเศษชัยชาญ
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ tarisa52@hotmail.com
เว็บไซต์ -