โรงเรียนกศน.ตำบลหลักแก้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหลักแก้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หลักแก้ว
เขต/อำเภอ วิเศษชัยชาญ
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ nfe.lukkaew@gmail.com
เว็บไซต์ -