โรงเรียนกศน.ตำบลตลาดใหม่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตลาดใหม่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตลาดใหม่
เขต/อำเภอ วิเศษชัยชาญ
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ kunjana anek @ gmail .com
เว็บไซต์ -