โรงเรียนกศน.ตำบลอบทม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลอบทม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล อบทม
เขต/อำเภอ สามโก้
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ sawinee_1433@hotmail.com
เว็บไซต์ -