โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพธิ์ม่วงพันธ์
เขต/อำเภอ สามโก้
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ jutaropaiemsaard@gmail.com
เว็บไซต์ -