โรงเรียนกศน.ตำบลไม้ดัด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลไม้ดัด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ไม้ดัด
เขต/อำเภอ บางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ rangsun_singnfe@hotmail.com
เว็บไซต์ http://sing.nfe.go.th/09