โรงเรียนกศน.ตำบลเชิงกลัด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเชิงกลัด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เชิงกลัด
เขต/อำเภอ บางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -