โรงเรียนกศน.ตำบลบางระจัน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางระจัน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางระจัน
เขต/อำเภอ ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ piyaluk_tui@hotmail.com
เว็บไซต์ -