โรงเรียนกศน.ตำบลหนองกระทุ่ม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองกระทุ่ม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองกระทุ่ม
เขต/อำเภอ ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ noinung_pat@hotmail.com
เว็บไซต์ -