โรงเรียนกศน.ตำบลพระงาม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพระงาม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พระงาม
เขต/อำเภอ พรหมบุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ panramail@hotmail.com
เว็บไซต์ -