โรงเรียนกศน.ตำบลพรหมบุรี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพรหมบุรี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พรหมบุรี
เขต/อำเภอ พรหมบุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -