โรงเรียนกศน.ตำบลบางน้ำเชี่ยว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางน้ำเชี่ยว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางน้ำเชี่ยว
เขต/อำเภอ พรหมบุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ wasanaaiem@ho6mail.com