โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านหม้อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านหม้อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านหม้อ
เขต/อำเภอ พรหมบุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ jaruwann_25@hotmail.com
เว็บไซต์ -