โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแป้ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านแป้ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านแป้ง
เขต/อำเภอ พรหมบุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -