โรงเรียนกศน.ตำบลโรงช้าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโรงช้าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โรงช้าง
เขต/อำเภอ พรหมบุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ kittika.amm@hotmail.com
เว็บไซต์ -