โรงเรียนกศน.ตำบลถอนสมอ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลถอนสมอ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ถอนสมอ
เขต/อำเภอ ท่าช้าง
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -