โรงเรียนกศน.ตำบลวิหารขาว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวิหารขาว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วิหารขาว
เขต/อำเภอ ท่าช้าง
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ Pa_parichard@hotmail.com
เว็บไซต์ -